Mibe fog Meggyes belebukni?

2007. október 31., szerda

Csúcsfejek


Tizenkettő egy tucat!

2007. október 27., szombat

BuktaKvíz

Lost

Hétköznapi hőseink!


Az esztergomi Jolly Joker

Sok évnyi munka után megszületett a mindenre használható Esztergom Kártya

új logó

12:11 arányban Esztergom képviselőtestülete elfogadta, hogy október 27-től a város új logója az itt bemutatott alkotás legyen:

2007. október 26., péntek

...személyes jelenlétükkel is tiszteljék meg...

Polgármesterünk tollából született egy előterjesztés még a 2006. május 11-i ülésre.

Idéznék:

"A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi ör. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület március 15-én, augusztus 15-én és október 23-án ünnepi ülést tart.

Azért, hogy Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltóképpen emlékezzen meg a nemzetünket és városunkat érintő jeles ünnepnapokról, annak elengedhetetlen feltétele, hogy a Képviselő-testület tagjai az ünnepi üléseken is részt vegyenek.

A múltra és a hősökre történő emlékezés mellett fontosnak tartom, hogy a képviselők személyes jelenlétükkel is tiszteljék meg azokat a személyeket, akiknek az ünnepi ülés alkalmával átadjuk az „Esztergom Díszpolgára” címet és a „Pro Urbe Esztergom” kitüntetést.

Véleményem szerint a Képviselő-testület ünnepi ülésein történő részvétel a megemlékezés és a tiszteletadás mellett kötelessége is a város képviselőinek."


2007. október 25., csütörtök

Hová tűnt Damon Hill???

egominfóról:

"Nyilvános ünnepi testületi ülést tartottak Esztergomban az 1956-os forradalomra megemlékezvén október 23-án.

A képviselőkön kívül megjelent néhány ünneplő között a városháza dolgozói szép számban jelen voltak. Az első sorok, melyeket a meghívott vendégeknek tartanak fel, üresen tátongtak, sem az egyház képviselői, sem más meghívottak nem tették tiszteletüket."

"Az október 23-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került átadásra Esztergom Város Díszpolgári címe.
A Képviselő-testület döntése alapján a címet Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója kapta.
A jelentős gazdasági szakembernek a címet a város alpolgármestere adta át, mivel Meggyes Tamás nem vett részt az ünnepi testületi ülésen."

Reneszánsz panoptikum


Az esztergomi hősök a panoptikumban

Balra Kikötőoldó György, jobbra pedig az ifjú Körszakállú Herceg - még körszakáll nélkül

ebből épül-szépül városunk

Szépségápolás rovat

2007. október 24., szerda

Ragassz!

Eleged van? Elég volt? Be vagy csapva? Át vagy verve? Ejtve is? Itt az idő! Te is tehetsz valamit! ! Ragassz!

Használati utasítás:

  1. rákattint
  2. letölt
  3. kinyomtat
  4. sokszorosít
  5. ragaszt
  6. fényképez
  7. beküld

popcorn

2007. október 23., kedd

ide te fogsz írni


rajta... itt az idő... ide írhatsz

Ébredj fel, Esztergom!


Mintha a történelem megismételné önmagát kicsiben.

Az '56 utáni megtorlások szagát érzem a levegőben terjengeni Esztergomban.
A tömegbe nem lőnek ugyan, de mindenki meggondolja: mit mondjon, ki hallhatja? Mi kára származhat belőle neki vagy a családjának? Közben pedig a hatalom dolgozik. Egy mindenek felett. Amit ő mond az legyen, aki ellentmond, az ellenség. Személyes ellenség. Fényképek készülnek az utcán. Kik azok akik ott voltak? Ellenségek. Aki rosszat mond annak mennie kell, aki kérdez annak mennie kell. Az csapat pedig dolgozik. Egy hivatalnyi ember egyetlen egyért. A szavazógép is teszi a dolgát. Néha egy-egy meginog, de fogva van ezzel-azzal, ezért visszatér a feladatához. Követni a vezért. Azt a vezért aki mindenkinél mindent jobban tud. A vezér pedig büszke önmagára és a végén elhiszi, hogy amit ő tesz, az az egyedüli üdvözítő megoldás. Akik másként gondolkodnak azok pedig ellenségek. ELLENSÉGEK. Akiket el kell lehetetleníteni. Keresztbetenni nekik ahol lehet. Kirúgni őt, kirúgni a családtagját, átvilágítani, cégének szerződéseit felülvizsgálni.

Fel kell állni Esztergomnak vagy végleg eltűnik a szürkeségben. A kiskirályság pedig tovább virágzik. Hisz onnan nézve minden nagyon szép és minden nagyon jó. Csak ezt egyre kevesebben hisszük el. A magyar egy birka nemzet. Nagyon sokáig tűri azt, ha hülyének nézik, ha elnyomják, ha csendre intik. De ha megmozdul, úgy istenigazából, akkor nem lesz megállás. Egyre több városlakóban ott az igény arra, hogy megmozduljon valami. De más nem fog most sem helyettünk cselekedni. Magunknak kell felállni és elindulni a cél felé!

Ébredj fel, Esztergom!

(forrás: aSk - SzeretGom.hu)

egy tamás, mindenek felett

öntelt. tévedhetetlennek hiszi magát.

Ki ez az ember? Miért félnek tőle? Meddig mehet még el és mikor és ki fogja Őt megállítani és közölni vele hogy elég volt???!

„ Az esztergomi képviselő-testület ismét határozatot hozott a Csomor-ügyben. Az elfogadott határozat kimondja: az önkormányzat a tavaly decemberben hozott, Csomor Sándor közszolgálati jogviszonyát felszámoló döntéséhez tartja magát, ezt megismételt döntésével fenntartja. A közigazgatási hivatal csütörtökön Csomor Sándor által az ülésteremben kiosztott határozatával kapcsolatban az önkormányzat véleménye az, hogy a hivatal túllépte törvényességi ellenőrzési jogkörét.”


2007. október 22., hétfő

2007. október 19., péntek

a későbbiekben sziveskedjenek nagyobb gondot fordítani a saját -rendelettel elfogadott- eljárási szabályainak betartásáraTörvénysértő az István Gimnázium igazgatóhelyettesi státuszának megszüntetése


A Képviselő-testület augusztus 30-i ülésén polgármesteri előterjesztésre tárgyalta az István Gimnázium igazgatóhelyettesi státuszának megszüntetését. A vita végén a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatát, amely nem kapta meg a többséget. Ekkor Meggyes Tamás szünetet rendelt el, és azt követően újra szavazásra tette fel a kérdést. Ekkor a frakciója tagjai már megszavazták az előterjesztését.

A Közigazgatási Hivatal állásfoglalása szerint a Testület a döntésénél megsértette saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, ezért törvényességi felhívással élt.

Az SZMSZ ugyanis kimondja, hogy egy szavazást csak abban az esetben lehet megismételni, ha a szavazás eredménye vitássá válik. A testületi ülésről készült jegyzőkönyv szerint viszont itt ilyen helyzet nem állt elő, csupán a polgármesternek nem tetszett a döntés végeredménye.

Kérdés, hogy az elmúlt időszak tüntetései és történései fényében hogyan értékelik a képviselők a döntésük minősítését, eleget tesznek-e felszólításnak, és megszüntetik-e a törvénysértést, vagy továbbra is büntetik a gimnáziumot, és fittyet hánynak a törvénynek?

jegyző? nem jegyző?Ha jegyző akkor miért nem lehet a munkahelyén?
Ha nem jegyző akkor miért volt benn a zártülésen?

HE? Polgármester úr! Ilyenkor mi van? Esztergomi törvények???

2007. október 17., szerda

11,4 milla vs 2,98 milla


A Pala éves nyeresége 11,4 milla volt, a polgármester éves jutalma 2,98 milla.
Arányos.

Ezennel megalapítjuk az esztergomi JutalomIndexet a BigMac index mintájára.

fogynak a csíkok is

2007. október 16., kedd

a törvény az törvény - Esztergomban is

Esztergom város képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 45/2003.(X.22.) rendeletének módosításáról szóló 48/2007.(VI.28.) számú rendeletét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. §-ában foglalt hatáskörünkben eljárva vizsgáltuk. A törvényességi ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a rendelet jogsértő rendelkezéseket tartalmaz, ezért törvényességi felhívást bocsátottunk ki. A képviselő-testületnek 2007. november 15-ig biztosítottunk határidőt a törvényes állapot helyreállítására.

A törvényességi felhívást levelem mellékleteként csatoltan megküldöm.

Remélem levelemmel segítségére lehettem.

Tatabánya, 2007. október 9.

Tisztelettel:

Tóthné Dr. Menczel Zsuzsanna kirendeltség-vezető

Ügyszám: 12-694/2007 Tárgy: törvényességi felhívás Ügyintéző: Pauerné Csaba Judit

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Esztergom Kossuth L.u.29. 2500

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 98. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. június 14-én megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvének utólagos törvényességi ellenőrzése során jogszabálysértést állapítottam meg, ezért Esztergom Város Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 45/2003.(X.22.) rendelet módosításáról szóló 48/2007.(VI.28.) számú rendelete (Ör.) ellen az Ötv. 99. §-a alapján

törvényességi felhívással

élek. Az Ör. 9. § (1) és (4) bekezdése ellentétes az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jatv.) 18. § (2) bekezdésében, az Ötv. 8.§ (1) bekezdésévben, valamint a köztisztasággal és a települési hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (Ktr.) 5.§, és 6.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekkel.

INDOKOLÁS

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint: „A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.”

1. Az Ör 9. § (1) bekezdése szerint a kötelezett kötelessége „az ingatlan körüli zöldterületnek a gondozása”. A rendelet nem tartalmaz szabályt a tekintetben, hogy mi minősül az ingatlan körüli zöldterületnek, így nem állapítható meg egyértelműen az a kötelezettség, amelyet a képviselő-testület elvár az ingatlan tulajdonosoktól. E mellett a rendelet végrehajtása, az abban foglaltak kikényszerítése önkényes jogalkalmazói magatartáshoz vezethet, amely súlyosan sérti a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód követelményét.

Ez a jogalkotási megoldás nem felel meg a Jat. 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint: „A jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan és közérthetően kell megszövegezni.” Az Alkotmánybíróság több – így a 11/1992. (III. 5.) AB határozatában megállapította: „A jogállam alapvető eleme a jogbiztonság.” (ABH 1992, 81.) „A jogbiztonság - az Alkotmánybíróság értelmezésében - az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára ... előre láthatóak legyenek.” (ABH 1992, 84.) „A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok olyan világos és egyértelmű fogalmazását, hogy mindenki, akit érint, tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel.” (ABH 1992, 91, 92.)”

A 26/1992.(IV.30.) AB határozat szerint: „Az Alkotmánybíróság elvi éllel mutat rá arra, hogy a világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A jogbiztonság - amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme - megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon.”

2. Az Ör. 9. § (4) bekezdése a tömbszerű beépítés esetén szabályozza a kötelezett feladatát.

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése értelmében a közterületek és közutak fenntartása a helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése rendeletalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatoknak a közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek helyi rendeletben történő szabályozására: „Az ingatlantulajdonos és a települési önkormányzat közterület tisztán tartási feladatait, valamint a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait - a külön jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően - a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.”

A rendeletalkotási felhatalmazás terjedelme azonban nem korlátlan, azt az önkormányzat csak a külön jogszabály keretei között gyakorolhatja.

A Ktr. 5.§-a értelmében a közterületek tisztántartása a települési önkormányzat feladta: „A közterület - ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a 6. §-ban, a 7. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésében említett esetek kivételével - a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete gondoskodik (1991: XX. tv. 21. §).”

Az önkormányzat a fentiek értelmében kizárólag a rendeletben felsorolt esetekben háríthatja át a lakosságra a közterületek tisztántartásának kötelezettségét. Ezek a kivételek a 6.§ (1) bekezdése értelmében a következők: (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az önkormányzat a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint a társasházak között fekvő, nagyobb, egyes esetekben akár több száz m2 alapterületű, begyepesített, zöldfelületű közterületek tisztántartási kötelezettségét hárította át a társasházközösségekre. Ezzel a képviselőtestület túlterjeszkedett a jogalkotási felhatalmazás keretein. A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek megosztása nem jelentheti azt, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló, és a társasházak használatával, megközelítésének biztosításával össze nem függő zöldterületek fenntartását teljes egészében a társasházközösségekre hárítsa át. A Ktr. alapján a tömbtelken az épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területek, és az ezek melletti zöldsávok tisztántartására kötelezhetők a társasházak.

A fenti indokolást támasztják alá az Alkotmánybíróság 1122/B/1996. AB határozatában kifejtettek is: Az idézett jogszabályi rendelkezésekből kitűnik, hogy az Ötv., a Kutv. , a Kvtv. és az R. rendelkezései a közút különböző részei tisztántartásával, a hó eltakarításával és a síkosság-mentesítéssel összefüggő feladatok ellátásának kötelezettségét megosztják a helyi önkormányzat és az érintett ingatlantulajdonosok között. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az R. és az Ör. idézett rendelkezései összevetésével, továbbá a Kötv. -ben és a Kvtv. -ben foglalt rendeletalkotási felhatalmazás alapján, valamint a Kvtv. -ben és az R.-ben meghatározott együttműködési kötelezettségre tekintettel nem minősül alkotmányellenesnek az állampolgárok kötelezése a járda felületét meghaladó közterületnek minősülő útfelületek, zöldsávok, nyílt árkok, illetve ezek műtárgyai tisztántartására. A települések tisztasága, a közterületek, a járdák, illetve a közöttük lévő területek tisztántartása, hó- és síkosság-mentes igénybevételének biztosítása ugyanis az Alkotmányban védeni rendelt értékek megóvását szolgálja. Az Alkotmánybíróság már több döntésében, legutóbb - elvi jelleggel - a kerékbilincs használatára vonatkozó önkormányzati rendeleti előírások alkotmányossága vizsgálatáról szóló 1256/H/1996. AB határozatban mutatott rá arra, hogy olyan alkotmányos védelemben is részesülő értékek, mint a polgárok egészsége, testi épsége, környezete megóvása érdekében az önkormányzat korlátozó, illetve kötelező tartalmú előírások megalkotására is jogosult. ( ABK. 1996. december 447, 452. )

A fenti Alkotmánybírósági döntés alapján nem tekinthető jogsértőnek ha az önkormányzat a társasházak megközelítéséhez, körüljárásához, használatához szükséges közterületek, járdák, és az ezek melletti zöldsávok tisztántartási kötelezettségét megosztja az ingatlantulajdonossal. A szabályozás azonban nem lehet túlzottan kiterjesztő, nem irányulhat az Öt. 8.§ (1) bekezdésben meghatározott közfeladat jelentős részének áthárítására.

Az Ötv. 99.§ (1) bekezdése alapján ezért

törvényességi felhívással

élek és felhívom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2007. november 15-ig a fenti jogszabálysértés megszüntetéséről intézkedni, s intézkedéseiről továbbá egyet nem értésük esetén indokolásukról soron kívül írásban tájékoztatni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2007. október 9.

Tisztelettel:

Dr. Gelencsér József hivatalvezető megbízásából és nevében

Tóthné Dr. Menczel Zsuzsanna kirendeltség-vezető.

2007. október 15., hétfő

Ne fürgyé le, mongyá le!!!

5.57 év parkolás


Polgármesterünk 2.980.800 Ft jutalommal lett díjazva.
A parkolási díjak a belvárosban 150 Ft-ról 210 Ft-ra módosulnak november 1-től.
Ez éves szinten egy parkolóhelyre levetítve 535080 Ft bevételt jelent,
tehát a matematika mai állása szerint 5,57 parkolóhely éves bevétele fedezi a jutalmat.
Ez sok vagy kevés, azt döntse el az, aki épp a parkolóautomatába dobálja a pénzét.

2007. október 14., vasárnap

élesztő a buktáhozezzel az ajánlással kaptunk egy levelet.

idézem:
"Kinek szabad véleményt nyilvánítani?

Az érintettek szerint megkérdőjelezhető döntést hozott a Veszprém megyei Bíróság, mikor nem jogerősen pénzbírság kivetésével büntetné azt a két szocialista képviselőt, akik az elhíresült esztergomi élményfürdő építésénél képviselőként a véleményüket mondták el. Arról a beruházásról, és a vele kapcsolatban hozott döntésekről, mely akkor már a harmadik átadási határidőn is túl volt, és amely több mint 4 milliárd forintjába került a városnak, és amelynek a veszteségei százmilliókban mérhető évente.

A 2005. február 28-át, a biztosra ígért átadás napját követően az MSZP önkormányzati képviselői sajtótájékoztatót tartottak az élményfürdő beruházásról. Kifogásolták többek között, hogy a képviselő-testület fideszes többsége elengedte - az egy hónappal később elzavart – kivitelezőnek, a szerződésben rögzített napi ötmilliós kötbért. Ezzel kb. fél milliárd Ft bevételtől esett el a város. Erről a döntésről az ellenzéki képviselőknek „a város pénzének hűtlen kezelése” kifejezés jutott eszükbe, amely a magánvádló fideszes honatyák, és most már a Veszprém megyei Bíróság szerint is nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás volt. Érdekes módon a fideszes városatyák a sajtótájékoztatót követően rendkívüli testületi ülésen vissza vonták az ominózus határozatot….

A két szocialista képviselő Láposi Elza és Schiller Kertész Tamás igen elgondolkodtatónak tartja az elsőfokú ítéletet, hiszen pár hónapja a Fővárosi Bíróság első fokon hasonló kijelentés miatt tett vád alól felmentette Orbán Viktort. A Bíróság indoklásában azt hangsúlyozta: Orbán politikai véleményt formált, és ehhez joga van. Az a két volt képviselő véleménye, hogy esetükben is figyelembe kellett volna venni az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatait, mely szerint a szabad véleménynyilvánításhoz való jog, a véleményt annak érték és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi, és ezzel az alkotmány magát a szabad kommunikációt biztosítja.

A két esztergomi képviselő azt szeretné, ha Magyarországon egységes bírói gyakorlat alakulna ki, és az ő képviselői véleményüket is - mellyel a közpénzzel való gondos gazdálkodására hívták fel a figyelmet -, szabad véleménynyilvánításnak minősítené a bíróság.

A nem jogerősen elmarasztalt esztergomi képviselők számára az a bírói döntés is elfogadható lett volna, ha egy ún. valóságbizonyítási eljárásban állításaik valóságtartalmát bizonyíthatták volna be. Ám erre nem kerülhetett sor.

A képviselők természetesen fellebbezést nyújtottak be, azzal a céllal is, hogy az újabb eljárásban alaposan vizsgálják meg az erre hivatott szervek, hogy az akkori véleményük nem minden alap nélküli rágalmazások voltak.

Erre nézve rendelkezésükre állnak azok a dokumentumok, melyek az akkori véleményüket alátámasztják, elmondásuk szerint még ma is folyamatosan érkeznek hozzájuk „figyelemreméltó” iratok.

Különösen a beruházást végigkövető esztergomiak számára „érdekes” olvasmány a 11 fideszes magánvádló beadványa."

A beadvány a képre kattintva elolvasható.

matrica

2007. október 13., szombat

no cherry contest

kreatívkodjatok nekünk egy kicsit! tervezzetek plakátokat, szórólapot vagy akár meggymagozót :) és küldjétek be email címünkre! A legjobbakat bemutatjuk a szabadtéri kiállításunkon! természetesen neveteket, email címeteket megtartjuk magunknak! jeligét írhattok!

2007. október 12., péntek

segítő kezek

a szeretgom.hu bejegyzése szerint mások is elkezdték plakátjainkat felhasználni és terjeszteni! sőt! amint láttam szép szines www.meggyesbukta.tk matricák is ellepték a várost!

köszönjük, csak így tovább! :)

vélemény a városból

olvasói levél érkezett. várjuk a témában mások véleményét is a meggyesbukta@gmail.com címre!